Loading
 

   پاسداران ، دروس ، خیابان هدایت

   00 77 55 22

پروژه هدیه

آشپرخانه ها، امروزه بیشتر از اینکه یک فضای کاربردی برای تهیه و طبخ غذا باشند، قلب خانه و مرکز زندگی خانوادگی به حساب می آیند.اغلب این نیاز احساس می شود که مساحت آشپزخانه ای که علاوه بر یک فضای طرح آزاد کلی، به عنوان مکانی برای صرف غذا، آرام گرفتن، وانجام تکالیف مدرسه و دیگر خورده کاری ها به حساب می آید، دو برابر شود

در این مجموعه طراحی کارفرما خواستار یک بازسازی مدرن، با تغییراساسی نور پردازی بودند

درنتیجه ما باتعیین یک بازسازی مدرن به دلنشین تر شدن فضا کمک کرده و سعی کردیم محیطی دلنشین را طراحی نماییم