Loading
 

   پاسداران ، دروس ، خیابان هدایت

   00 77 55 22

پروژه بهار

در این مجموعه طراحی،کارفرما خواستار یک بازسازی مدرن، با تغییراساسی نور پردازی، تم رنگی روشن،نوسازی و بهینه سازی فضا اما بدون تغییر پلان بودند

درنتیجه ما با تعیین یک رنگ بندی مدرن به دلنشین تر شدن فضا کمک کرده وسعی کردیم که در نهایت یک خانه مدرن و شیک ازآب در بیاید