Loading
 

   پاسداران ، دروس ، خیابان هدایت

   00 77 55 22

غرفه نمایشگاهی تجهیزات بیمارستانی

به دلیل وجود دستگاه های زیاد در این غرفه و رساندن مفهوم صنعت ما باید با اشغال حداقل فضا، غرفه ای به روز طراحی می کردیم در نتیجه با ایجاد قاب های مربعی شکل به رنگ سفید با نور پردازی بسیار قوی موفق به این کار شدیم.