Loading
 

   پاسداران ، دروس ، خیابان هدایت

   00 77 55 22

عمارت نقش جهان

عمارت نقش جهان یکی از پروژهای مورد علاقه ما در ایران می باشد. محل این پروژه در پاسداران تهران بوده و متعلق به یک خانواده بزرگ اصفهانی است که خواستار یک آپارتمان با واحدهای بزرگ و لوکس و پارکینگ های زیاد و مشاعات بسیار مناسب بوده اند. این پروژه در مرحله ی اجرا می باشد و ما امیدواریم که رضایت و لبخند کارفرما را همینگونه تا روز تحویل داشته باشیم.